NL | ES | CAT | EN

Beëdigde vertaling van uw statuten of oprichtingsakte vanaf 0,10 € per woord

Notarieel Vertaalbureau Spaans e.Villegas beëdigde, officiële, financiële en gespecialiseerde vertalingen in en uit het Spaans, Nederlands en Catalaans

[Nederlands ↔ Spaans ↔ Nederlands ]
[Nederlands ↔  Catalaans ↔ Nederlands ]

[e.Villegas ervaren native tolk en beëdigd juridisch vertaler Spaans, Nederlands en Catalaans. Beëdigd door de rechtbank van Utrecht en opgenomen in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) onder nummer: 4857] e.Villegas is ook aangesloten bij de beroepsorganisatie:Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (www.ngtv.nl)

- Native en gediplomeerd, kwaliteit, het juiste jargon en de juiste stijl, betaalbaar, wij werken onder geheimhouding, met spoed geleverd. 

spaans vertalen

[direct naar onze tarieven]

Eigen bedrijf opstarten in Spanje, hoofdlijnen:

 • Besloten Vennootschap B.V. of Sociedad Limitada S.L.
 • Naamloze Vennootschap N.V. of Sociedad Anónima S.A.
 • Zelfstandig ondernemer, ZZP'er of Autónomo

BESLOTEN VENNOOTSCHAP (B.V.) - Sociedad Limitada(S.L.)

Deze vennootschapsvorm wordt meestal bij kleine ondernemingen gebruikt. De oprichting moet aan bepaalde minimumvereisten voldoen:

o Vennoten: minimaal 1.
o Kapitaal: Wettelijk minimum kapitaal € 3.005,06
o Akte: Notariële akte en registratie.
o De aansprakelijkheid is beperkt tot de het bedrag waarvoor de vennoten deelnemen in de B.V.
o De B.V. moet bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Registro Mercantil) ingeschreven worden.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (N.V.) - Sociedad Anónima (S.A.)

Middelgrote of grote ondernemingen.
Om een N.V. op te richten er moet aan de volgende eisen worden voldaan:
o Vennoten:minimaal één. (1 socio fundador - Sociedad Unipersonal)
o Kapitaal : Wettelijk minimum kapitaal € 60.101,21
o Financieel Plan/ondernemersplan: Noodzakelijk.
o Akte: Notariële akte is een vereiste.
o De vennootschap moet over een Raad van Bestuur (tenminste drie bestuurders) beschikken die tevens de dagelijkse leiding op de N.V. heeft.
o De zeggenschap over de onderneming berust op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke minstens eenmaal per jaar bijeenkomt.
o De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden, alleen tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in het bedrijf
oDe N.V. moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Registro Mercantil).

ZELFSTANDIG ONDERNEMER - AUTÓNOMO

Op dezelfde manier dat elk individu die ouder is dan 18 jaar in Spanje een bedrijf kan starten, ook een vreemdeling kan dit doen.
De minimumvereisten voor de oprichting:
o Een natuurlijk persoon die voor eigen rekening en risico een onderneming wilt drijven.
o Er is geen eis voor een minimale bijdrage van kapitaal, maar de zelfstandig ondernemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.
o Net als elke andere rechtsvorm moet een zelfstandig ondernemer in het Handelsregister (Registro Mercantil) opgenomen worden.

Het opstarten van een bedrijf, handige informatie over het papierwerk die met zich meebrengt:

De Business Desk (Ventanilla Única Empresarial) is de beste manier om alle nodige administratieve rompslomp op een gecentraliseerde wijze uit te voeren, bovendien alle lokale en landelijke instanties zijn er vertegenwoordigd.

U kunt daar bijvoorbeeld de volgende zaken regelen:

 • Aanvraag CIF (Código de Identificación Fiscal)
 • Aanmelden bij de Belastingdienst Impuesto de Actividades Económicas (IAE) Verplicht voor ondernemingen en zelfstandigen. Sinds 1 januari 2003 zijn particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven met een netto-omzet van minder dan 1.000.000 euro vrijgesteld van betaling. De aanmelding bij de IAE is nog steeds verplicht.
 • Inschrijving en registratie van het bedrijf in het Handelsregister
 • Aanmelden als werkgever of zelfstandige ondernemer voor de loonheffing, zorgverzekeringswet en volksverzekeringen
 • Gemeentelijke vergunningen aanvragen.

De belangrijkste stappen

De nodige formaliteiten voor het starten van een bedrijf in Spanje:

A. Oprichting (niet voor rechtspersoon)

 • 1. Handels of bedrijfsnaam kiezen
 • 2. Opstellen van de oprichtingsakte bij de Notaris
 • 3. Aanmelden als ondernemer en aanvraag van Código de Identificación Fiscal CIF (bij de Belastingdienst).
 • 4. Notaris. Naar de notaris voor het tekenen van de oprichtingsakte en registratie
 • 5. Belastingen. Belasting over de vermogen van de transmissie en registratierechten bij het Directoraat-generaal Belastingen van het Ministerie van Financiën van de Gemeenschap.
 • 6. Kamer van koophandel. Registratie en betaling bij het Handelsregister.
 • 7. Boekhouding. Legalisatie en verzegeling van het grootboek van de Administratie bij het Handelsregister.
 • 1.Aanmelden en registratie bij de Belastingdienst voor de (IAE) Impuesto de actividades económicas.
 • 2. Zorgverzekeringswet en volksverzekeringen. Aanmelding als zelfstandige ondernemer (Autonomo) of als werkgever.
 • 3. Gemeente. Aanvraag vergunningen afhankelijk van de aard van de activiteiten van de onderneming. Het proces is sterk vereenvoudigd met de invoering van de Licencia unica de Actividad Económica (LUAC)

Zelfstandige ondernemers.


Te regelen bij: la Administración de Hacienda:

Alta en censo = declaración censal. (Modelo 036). (Registratie bij de Belastingdienst)
Paspoort of C.I.F en aanmelding bij de I.A.E.
(Aanvragen voor je gaat beginnen met je werkzaamheden)

Alta de Impuesto sobre Actividades Económicas I.A.E. (Modelos 845 y 848).
Formulieren 845 y 846 en een kopie van je paspoort of identiteit kaart. (Tenminste 10 werkdagen voor je gaat beginnen met je werkzaamheden)

Te regelen bij: la Tesorería Territorial de la Seguridad Social:

Aanmelding als zelfstandige ondernemer- Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos R.E.T.A.
Het Origineel en een kopie van de aanmelding bij de I.A.E, formulier T.A, kopie van de inschrijving bij de Seguridad Social of andere ziektekostenverzekering, kopie van je paspoort en NIE, en voor sommige beroepen is vereist het inleveren van een kopie van de diploma's .
(Tot 30 dagen voor je gaat beginnen met je werkzaamheden)

Zelfstandige ondernemers(2)

Inschrijving van de onderneming Zorgverzekeringswet en Volksverzekeringen - Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.
Die heb je alleen nodig als je gaat mensen in dienst nemen.
Het origineel en een kopie van de aanmelding bij de I.A.E. Een kopie van de aanmelding bij de R.E.T.A., een kopie van de paspoort en NIE
(Voor je werknemer begint met werken)


Aansluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering en een ongevallen verzekeringen - Alta en un sistema de cobertura de riesgos de accidentes y enfermedad profesional.
Bij een Mutua
Aanmelding werknemers Zorgverzekeringswet - Alta y afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social.
Kopie van de paspoorten, NIE of DNI van je werknemers.

Te regelen bij la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social:

Aanmelding start bedrijfsactiviteiten

(Tot 30 dagen na het starten van de activiteiten)

Te regelen bij de Arbeids inspectie, En la Inspección de trabajo
Het inspectiebezoekregister laten legaliseren: Obtención y legalización del libro de Visitas.

Te regelen bij de Gemeente, En el Ayuntamiento:
De vereiste vergunningen i.v.m. de activiteiten van de onderneming, bijvoorbeeld een Bouwvergunning. Onroerend goed belasting en andere gemeentelijke belastingen.

Literatuurlijst:

Hacienda/AgenciaTributaria| http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y profesionales/Empresas_y_profesionales.shtml (30-6-2012)- Tesorería general de la Seguridad Social: - http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/TesoreriaGeneraldel29408/index.htm

WILT U EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE VOOR UW VERTALING AANVRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG. BINNEN 2 UUR ONTVANGT U ONZE OFFERTE. WIJ BEHANDELEN ALLE INFORMATIE EN UW DOCUMENTEN ALTIJD STRIKT VERTROUWELIJK

offerte aanvragen
[vraag vrijblijvend een offerte aan]

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen?

+31(0) 30 32 24 46 + 31(0)610 014 264 [dagelijks bereikbaar ook in het weekend]

info@elviravillegas.nl [24 uur per dag te gebruiken]

“Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers”


Meer weten?

+(0)30 2322446   |   + (0)6 100 14 264 of info@elviravillegas.nl

 

inicio-home mapa

Vertaalbureau e. Villegas is gevestigd in de binnenstad van Utrecht. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze werkwijze en/of vraag vrijblijvend een offerte aan.

e-mail: info@elviravillegas.nl

Telefoon +31 (0)30 232 24 46 - +31 (0) 6 100 14 264

Adres: Keukenstraat, 17 - 3512 NE UTRECHT (Nederland). Voor het plannen van een route, verwijzen wij u ook graag naar: Google-maps

Google+

Skype: evillegasselma

Linkedin

Twitter

Bedrijfsgegevens: E.Villegas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder het KVK-NUMMER 30266319 en BTW-IDENTIFICATIENUMME: NL198812991B02 - (VAT validation)

lid vab de vereniging van vertaalbureaus

[ E.Villegas vertaalbureau is lid van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland VViN en de European Union of Associations of Translation Companies EUATC ]